Vai Jums jau ir 18 gadi?

Lūdzu aizpildiet pieteikuma formu!

Aizpildot šo iesniegumu, apliecinu, ka visi mani sniegtie personas dati ir patiesi.

ALKO MARKET nodrošina, ka  visi jūsu pieteikuma anketā minētie dati būs konfidenciāli un netiks nodoti trešajām personām.

ALKOHOLA LIETOŠANAI IR NEGATĪVA IETEKME. ALKOHOLISKOS DZĒRIENUS IR AIZLIEGTS PĀRDOT, IEGĀDĀTIES UN NODOT NEPILNGADĪGĀM PERSONĀM.